Executor Judecatoresc Mocanu Pavel Piatra Neamt
   Prima pagina | Atributii executor judecatoresc | Competenta teritoriala | Acte necesare | Contact
 

 

 

 

 

 

Atributiile executorului judecatoresc

  • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii - partaje succesorale, partaje bunuri comune, punere in posesie, popriri, incredintare minori, stabilire program vizitare minori, evacuari, reintegrari in spatiu, recuperari de creante prin executare silita directa sau indirecta, desfiintari de constructii livezi, plantatii, obligatia de a face sau a nu face, etc.;
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedura;
  • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
  • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
  • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
  • intocmirea proceselor-verbale de constatare in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
  • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
  • orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui - executarea silita a cambiilor, cecurilor sau biletelor la ordin, ridicarea, predarea sau valorificarea bunurilor mobile inscrise in Arhiva Electronica de garantii reale imobiliare in temeiul titlului al VI-lea din Legea 99/99, executarea silita a contractelor de imprumut, leasing, cesiune de creante etc., a celor de gaj sau ipoteca, executarea silita a contractelor cu plata in rate, a contractelor de imprumut sau a titlurilor notariale, etc;

Prima pagina | Atributii executor judecatoresc | Competenta teritoriala | Acte necesare | Contact   
 
Birou Executor Judecatoresc MOCANU Pavel - Piatra Neamt